Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 1:27 am
Pochmurnie
Pochmurnie
0°C
prędkość wiatru: 0 m/s SSE
 

Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową

nieruchomości

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Biuro rachunkowe Vimag);
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Właścicieli;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Okresowe przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów w ustalonych odstępach czasu), funduszu remontowego;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 • Obsługa związana z bankiem i pocztą;

Czynności związane z aktywnym doradztwem

oraz planowaniem działań

 • Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości;
 • Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;
 • Analizowanie i doradzanie w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacyjnych;
 • Analizowanie i doradzanie w zakresie pełnego ubezpieczenia nieruchomości;
 • Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • Doradzanie w zakresie wdrażania energooszczędnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych obniżających koszty utrzymania nieruchomości.
 • Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej w podstawowym zakresie;
 • Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólne nieruchomości oraz innych zobowiązań dotyczących części wspólnych nieruchomości;

Obsługa prawna nieruchomości

 • Oferujemy współpracę w zakresie obsługi prawnej nieruchomości. Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu jako zarządcy nieruchomości i współpracy kancelarią prawną, jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom i problemom, jakie stoją przed Właścicielami Nieruchomości.
 • W zakres tej usługi wchodzi reprezentacja przed sądami i innymi urzędami, prowadzenie spraw sądowych, windykacja, doradztwo prawne.
 • Umowa jest zawierana ze współpracującą z nami kancelarią.

Wynagrodzenie za zarządzanie/administrowanie

Wynagrodzenie za zarządzanie i/lub administrowanie, wraz z usługami księgowymi i administracyjnymi ustalane jest każdorazowo w drodze negocjacji, a ostateczna cena zależna jest od wielu czynników, w tym od wielkości nieruchomości, ilości lokali, stopnia zaawansowania technicznego i wyposażenia w różnego rodzaju instalacje i urządzenia, sytuacji prawnej oraz oczekiwań samych właścicieli.

Chcielibyśmy podkreślić, że w dotychczas zarządzanych budynkach, nasze wynagrodzenie nie jest wyższe od średniego wynagrodzenia za tego rodzaju usługi w regionie zachodniopomorskim.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem oferty cenowej na konkretną nieruchomość, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem. Otrzymacie Państwo od nas do wypełnienia stosowny formularz, który ułatwi Państwu przygotowanie zapytania ofertowego, a nam rzetelnej oferty.