Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 1:10 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 

Zarządzanie Nieruchomościami

Poprzez Zarządzanie Nieruchomością rozumiemy wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych (wymienionych w dziale Administracja), rozszerzonych o podejmowanie wszelkich decyzji mających na celu utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz – gdy jest to możliwe – podwyższenie jej wartości rynkowej, a także aktywne doradztwo i planowanie działań służących temu celowi.

Wszystkie podejmowane przez nas działania wykonywane są jednak z pełnym poszanowaniem prawa, a przede wszystkim prawa własności i współwłasności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej Zarządcy Nieruchomości.

Możemy Państwa zapewnić, że powierzenie naszej firmie Zarządzania nieruchomością, w niczym nie ograniczy praw jej właścicieli. Dzięki posiadanemu ubezpieczeniu (w odróżnieniu od Zarządów „społecznych” Zarząd powierzony – sprawowany przez profesjonalnego Zarządcę – zabezpieczony jest posiadaną polisą w zakresie Zarządzania Nieruchomościami), możecie być Państwo spokojni o skutki wszelkich, podejmowanych przez niego działań.

Administrowanie nieruchomościami

Oferujemy Państwu przyjazne dla mieszkańców i użytkowników administrowanie Państwa nieruchomością.

Gwarantujemy dyspozycyjność administratora, który będzie często obecny na terenie nieruchomości oraz dostępny pod telefonem stacjonarnym lub komórkowym, a także – jeśli taka będzie wola mieszkańców – podczas specjalnych dyżurów na terenie Państwa nieruchomości.

Administratorów zatrudnionych w naszej firmie cechuje wysoka kultura osobista, niezbędne kwalifikacje oraz pełne zaangażowanie.

Administrator gotowy jest zawsze życzliwie i cierpliwe wysłuchać Państwa uwag oraz natychmiast reagować, by rozwiązać wszystkie zgłaszane mu problemy.

Czynności związane z obsługą formalną nieruchomości i jej właścicieli/użytkowników

  • Organizację Wspólnoty Mieszkaniowej – wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie konta bankowego;
  • Protokolarne przejęcie nieruchomości;
  • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości , prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach;
  • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
  • Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;
  • Przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości;
  • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail oraz w uzgodnionych terminach podczas dyżurów na terenie nieruchomości;
  • Dyżury telefoniczne działu księgowości. Internetowy podgląd kartoteki właściciela lokalu;