Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:27 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 

Od wielu lat Biuro Rachunkowe Vimag specjalizuje się w obsłudze księgowej, podatkowej i prawnej działalności rolniczej. Aktualnie obsługujemy wiele jej rodzajów takich jak: chów i hodowla zwierząt, produkcja zbóż, warzyw, hodowla ryb, koni, ptaków, prowadzonych w formie spółek kapitałowych i osobowych. Obsługujemy również rolników, którzy są podatnikami podatku VAT. Naszymi klientami są też firmy działające w otoczeniu działalności rolniczej.

W ramach naszych usług świadczymy między innymi:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

– spółki kapitałowe prowadzące działalność rolniczą,

– spółki osobowe prowadzące działalność rolniczą,

– osoby fizyczne, które zgodnie z UoR osiągnęły przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych,

grupy producenckie, grupy producentów rolnych

Rachunek kosztów i ocena finansowa:

– opracowanie księgowych rachunków kosztów działalności rolniczej,

– wycena produkcji w toku i produktów działalności rolniczej,

– opracowanie zasad wyceny stada podstawowego,

– opracowanie zasad wyceny inwentarza żywego,

– analiza finansowa

Obsługa prawna działalności rolniczej:

– zakładanie i obsługa grup producenckich,

– obsługa prawna osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą (zakup, sprzedaż, spadek, darowizna) gospodarstwa,

– obsługa prawna spółek kapitałowych i osobowych prowadzących działalność rolniczą

Doradztwo podatkowe:

– obsługa gospodarstw rolnych będących podatnikami VAT, analiza korzyści związanych z wyborem opodatkowania podatkiem VAT, dopełnienie formalności w US związanych z wyborem opodatkowania podatkiem VAT,

obsługa podatkowa spółek kapitałowych i osobowych prowadzących jednocześnie działalność rolniczą i działalność gospodarczą (rozliczenie kosztów związanych z działalnością rolniczą i gospodarczą, zastosowanie zwolnień podatkowych, rozliczenie inwestycji, inne),

obsługa podatkowa osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą (zakup, sprzedaż, spadek, darowizna) gospodarstwa