Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:04 am
Przeważnie pochmurno
Przeważnie pochmurno
0°C
prędkość wiatru: 0 m/s N
 

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej  kierowane do wszystkich zainteresowanych, szczególnie pracowników zobligowanych do odbywania szkoleń w ramach bhp.

Szkolenie może być stosowane jako szkolenie podstawowe lub przypominające dla ogółu załogi zakładu w ramach szkoleń okresowych (ewentualnie wstępnych).

W ramach naszych biur oferujemy Państwu:

1. Szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie przepisów przeciwpożarowych
2. Analizy stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań techniczno – budowlanych w zakładzie pracy
3. Doradztwo w zakresie wyposażenia i rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego oraz gaśnic w zakładzie pracy
4. Określanie sposobów zapobiegania pożarom w zakładzie pracy
5.  Szkolenia z zakresu sprawnej ewakuacji.
6. Oznakowanie obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi
7. Stały nadzór PPOŻ. W ramach sprawowanej opieki oferujemy:                                                                                

• stały nadzór ppoż
• cykliczne kontrole stanu zabezpieczeń ppoż
• sporządzanie raportów i sprawozdań pokontrolnych
• przeglądy gaśnic oraz innego sprzętu podręcznego
• badania wydajności hydrantów
• szklenia pracowników z ochrony ppoż
• przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych
• cykliczna weryfikacja i ocena dokumentacji ppoż
• współpraca z kierownictwem i zarządem firmy
• reprezentowanie pracodawcy przed organami PSP

8. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z uwzględnieniem planów ewakuacyjnych i rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego przez zespół specjalistów ds bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (BIP) jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych, Państwowej Straży Pożarnej wykonania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej.
9. Zajęcia przeprowadzają inspektorzy ochrony przeciwpożarowej.
 

Koszt i czas obsługi ustalany jest indywidualnie z Pracodawcą z uwzględnieniem zakresu działalności oraz ilości zatrudnionych pracowników.