Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:44 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 
  1. Doradztwo rolnicze
  2. Ocena gospodarstwa
  3. Opracowanie planu

Doradztwo rolnicze

Wymogi wzajemnej zgodności. Od 2009 roku wysokość dopłat bezpośrednich, płatności ONW, rolnośrodowiskowej i zalesieniowej wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzależniona jest od spełnienia przez rolników wymogów wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance) i wymogów z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy. W dostosowaniu gospodarstwa i spełnieniu tych wymogów pomoże Państwu nasze fachowe doradztwo.

Ocena gospodarstwa

Ocena dostosowania gospodarstwa do norm i wymogów CC
Usługa obejmuje przeprowadzenie oceny spełnienia wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie. Wymogi cross-compliance zostały podzielone na trzy obszary:
Obszar A, który obejmuje:

  • Identyfikację i rejestrację zwierząt,
  • Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego,

Obszar B, obejmujący:

  • Zdrowie publiczne,
  • Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób,
  • Zdrowotność roślin

Obszar C, w którym zawiera się:

  • Dobrostan zwierząt,

Miejsca lub działania w gospodarstwie, które są sprzeczne z wymogami wzajemnej zgodności i wymagają działań naprawczych są wskazywane podczas oceny. Na podstawie przeglądu w gospodarstwie (gruntów rolnych, budynków inwentarskich i zaplecza) oraz informacji uzyskanych od producenta wykonywana jest dla każdego gospodarstwa indywidualna ocena. Ocenę wykonuje doradca rolniczy posiadający odpowiednie wiedzę, doświadczenie i uprawnienia.Opracowanie planu

Dostosowania gospodarstwa do norm i wymogów wzajemnej zgodności
W przypadku negatywnej oceny gospodarstwa, (kiedy stwierdzono odstępstwa lub naruszenie) w stosunku do spełnienia norm i wymogów wzajemnej zgodności i bezpieczeństwa i wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowany jest Plan. Informacje, w jaki sposób usunąć nieprawidłowości stwierdzone w trakcie oceny gospodarstwa, zawarte są w Planie. Plan opracowuje doradca rolny posiadający odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i wiedzę.