Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 28, 2021, 11:53 pm
Przeważnie pochmurno
Przeważnie pochmurno
0°C
prędkość wiatru: 0 m/s N
 

Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt – IRZ.

Głównym celem Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej a przez to uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwierzęcego innych państw członkowskich UE. Na System IRZ obejmujący bydło, owce, kozy oraz trzodę chlewną składają się min. następujące elementy:

  • Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada tych zwierząt (Centralna Baza Danych),
  • Znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło, owce, kozy i trzoda chlewna) lub tatuaż (owce i trzoda chlewna),
  • Paszporty bydła,
  • Księgi rejestracji prowadzone przez posiadacza w siedzibie stada odrębnie dla poszczególnych gatunków zwierząt,
  • Dokumentacja przewozowa (w przypadku owiec i kóz).

Nasze usługi to pomoc przy prawidłowym prowadzeniu rejestrów zwierząt: bydło, trzoda chlewna, owce, kozy oraz terminowym zgłaszaniu zdarzeń do ARiMR.