Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:50 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 
  1. Wnioski obszarowe i rolnośrodowiskowe
  2. Doradztwo rolnośrodowiskowe
  3. Opracowanie planu rolnośrodowiskowego
  4.  Doradztwo w trakcie realizacji programu rolnośrodowiskowego

Wnioski obszarowe i rolnośrodowiskowe

Przygotowujemy wnioski o płatność obszarową, ONW i rolnośrodowiskową razem z niezbędnymi załącznikami (min. opracowanie załącznikówgraficznych – ortofotomap), które są wymagane przez ARiMR.Co roku, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 marca do 15 maja, można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za dany rok, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z „Programu rolnośrodowiskowego” w ramach PROW 2007-2013. Dopłaty bezpośrednie Unia Europejska wprowadziła w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Polscy rolnicy korzystają z takich dopłat od 2004 roku.  O wszystkie te płatności można się ubiegać składając wspólny wniosek.

Doradztwo rolnośrodowiskowe

Zakres prac związanych z doradztwem indywidualnymObejmuje doradztwo indywidualne, przedstawianie aktualnych przepisów prawnych krajowych i europejskich dotyczących programu rolnośrodowiskowego, lustracje gospodarstwa, zaproponowanie pakietów (rolnictwo zrównoważone, rolnictwo ekologiczne, ochrona gleb i wód i innych) oraz wariantów nadających się do realizacji w gospodarstwie.

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej, czyli planu działalności rolnośrodowiskowej i wniosku rolnośrodowiskowego oraz planu nawozowego, ekspertyzy przyrodniczej, prowadzenie rejestru działalności rolnośrodowiskowej, a także całoroczne doradztwo telefoniczne.


Opracowanie planu rolnośrodowiskowego

Na podstawie danych uzyskanych od rolnika (map i wypisów z EGiB i innych dokumentów) oraz wizyty w gospodarstwie (kompleksowa lustracja gospodarstwa), na 5 lat realizacji programu zostanie przez uprawnionego doradcę przygotowany Plan Działalności Rolnośrodowiskowej.

 

Plan rolnośrodowiskowy, który zostanie przekazany producentowi rolnemu jest obowiązkowo rejestrowany przez doradcę w bazie CDR Brwinów. Zawiera on część ogólną, opis i charakterystykę gospodarstwa, szacunkową wysokość płatności rolnośrodowiskowej, normy i wymogi obowiązkowe do spełniania w gospodarstwie oraz część szczegółową opisującą zalecenia i wymogi specyficzne dla każdego pakietu oraz wskazówki dla rolnika na okres realizacji programu rolnośrodowiskowego.

Doradztwo w trakcie realizacji programu rolnośrodowiskowego

Aneks i aktualizacja planu rolnośrodowiskowego. Usługa obejmuje przygotowanie aktualizacji planu rolnośrodowiskowego, tak, aby był on zgodny z wnioskiem o płatność obszarową, rolnośrodowiskową oraz z zasiewami i stanem zwierząt w gospodarstwie. Aktualizację wykonuje uprawniony doradca rolnośrodowiskowy