Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:44 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 
  1. Opracowanie planu
  2. Doradztwo w rolnictwie ekologicznym
  3. Zgłoszenia działalności
  4. Przygotowanie dokumentacji

Plan przestawiania gospodarstwa na produkcję ekologiczną

Na podstawie analizy gospodarstwa przygotowany jest Plan przestawiania gospodarstwa z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną. Usługa obejmuje przygotowanie założeń dla produkcji w gospodarstwie i podejmowaniu racjonalnych decyzji w okresie przestawiania, które zawarte są w planie.

Dla każdego gospodarstwa opracowywany jest indywidualny Plan, który uwzględnia warunki środowiskowe, wysokość produkcji roślinnej i zwierzęcej, kalkulację kosztów oraz inne czynniki w gospodarstwie. Aby ograniczyć do minimum ryzyko finansowe określone zostaną problemy, które mogą zaistnieć w fazie przestawiania oraz sposoby ich rozwiązania.Doradztwo w rolnictwie ekologicznym

Osobom prowadzącym gospodarstwa ekologiczne oferujemy usługę polegającą na doradztwie obejmującym wszystkie wymogi prawne rolnictwa ekologicznego i programu rolnośrodowiskowego, pomoc w przygotowaniu poprawnego zmianowania, regulacji zachwaszczenia, nawożenia i ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami zgodnie z obowiązującymi zasadami w rolnictwie ekologicznym.Zgłoszenia działalności

Prowadzenie dokumentacji w gospodarstwa ekologicznym. Usługa obejmuje przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z produkcją ekologiczną:

 zgłoszenie działalności rolnictwie ekologicznym i ewentualnych zmian podczas trwania programu, prowadzenie rejestru działalności rolnośrodowiskowej, prowadzenie rejestrów produkcyjnych w gospodarstwie ekologicznym, opracowanie dokumentacji na potrzeby kontroli gospodarstwa przez jednostkę certyfikującą (opisy produkcji roślinnej, zwierzęcej).Przygotowanie wniosków do ARiMR o zwrot kosztów kontroli.

Przygotowanie dokumentacji polega na przygotowaniu gospodarstwa do kontroli przez jednostkę certyfikującą. Wizytacja w gospodarstwie przed kontrolą jednostki certyfikującej na zasadzie „próbnej kontroli”.

Wskazanie i usunięcie ewentualnych uchybień, które mogą wystąpić, naruszając przepisy rolnictwa ekologicznego. Usługa obejmuje lustrację gruntów rolnych, budynków inwentarskich i zaplecza oraz przegląd i przygotowanie wymaganej dokumentacji.