Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 1:07 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 

Nasza oferta usług doradczych dla rolnictwa to min.:

 • Kompleksowa obsługa doradcza gospodarstw rolnych,
 • Opracowanie planów działalności rolnośrodowiskowej,
 • Wypełnianie wniosków obszarowych i rolnośrodowiskowych ( pomiary pól metodą GPS),
 • Wdrażanie rolnictwa ekologicznego:
  • Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym,
  • Prowadzenie dokumentacji w gospodarstwach ekologicznym,
  • Pomoc przy pozyskiwaniu certyfikatów i świadectw rolnictwa ekologicznego,
 • Pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne”,
 • Sporządzanie analiz przystosowania gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross – complience) i opracowanie planu dostosowania,
 • Zarządzanie gospodarstwem rolnym:
  • Doradztwo w zakresie wykorzystania pozyskanych i posiadanych areałów rolnych,
  • Optymalizacja przychodów pozyskiwanych z uprawianych gruntów rolnych,
  • Podnoszenie wartości gruntów rolnych,
  • Wyszukiwanie atrakcyjnych gruntów rolnych,
  • Reprezentowanie interesów rolnika, właściciela przed instytucjami i urzędami,
  • Obecność i aktywne uczestnictwo doradcy podczas przeprowadzanej  w gospodarstwie kontroli przez agencje lub urzędy,
 • Wypełnianie wniosków PROW 2007 – 2013 o przyznanie pomocy na działania:
  • „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
  • „Ułatwianie startu młodym rolnikom”,
  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji gospodarstwa:
  • Rejestr działalności rolnośrodowiskowej,
  • Ewidencja stosowanych środków ochrony roślin,
  • Prowadzenie rejestrów zwierząt,
  • Pozostałej dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • Doradztwo technologiczne i wdrażanie systemów produkcji,
 • Projektowanie i kosztorysowanie inwestycji w rolnictwie,
 • Pobieranie prób glebowych dla potrzeb Stacji Chemiczno-Rolniczej i sporządzanie planów nawożenia,
 • Sporządzanie biznesplanów o kredyty preferencyjne i komercyjne,
 • Wybór najkorzystniejszej strategii rozwoju gospodarstwa,

Stosując nowoczesne techniki informatyczne Vimag Consulting & Investment wspomaga zarządzanie gospodarstwem przedstawiając nowe, efektywne rozwiązania w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej wspomagane specjalistycznym oprogramowaniem dla rolnictwa.

Cena naszych usług jest każdorazowo ustalana na drodze negocjacji i zależy od zakresu podejmowanego przedsięwzięcia.