Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:22 am
Przeważnie pochmurno
Przeważnie pochmurno
0°C
prędkość wiatru: 0 m/s N
 

Zarządzanie gospodarstwem rolnym


Oferujemy osobom posiadającym grunty rolne, oraz planującym zakup gruntów rolnych na zasadzie „inwestycji” zarządzanie ich własnością. Ziemia rolna utrzymana w kulturze rolnej może przynieść konkretne dochody, stanowiące poważne uzupełnienie budżetu i stosunkowo szybki zwrot nakładów poniesionych na zakup gruntów. Można skutecznie prowadzić gospodarstwo rolne korzystając z naszej pomocy jednocześnie nie rezygnując z pracy, miejsca zamieszkania, stylu życia.

 
Usługa polega na optymalizacji przychodów pozyskiwanych z uprawianych gruntów rolnych, prowadzenie niezbędnej dokumentacji gospodarstwa, zlecanie wykonywania wymaganych prac polowych oraz nadzór nad ich prawidłowym i terminowym wykonaniem, pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych i dopłat obszarowych, reprezentowanie interesów rolnika, właściciela przed instytucjami i urzędami, obecność i aktywne uczestnictwo doradcy podczas przeprowadzanej w gospodarstwie kontroli przez agencje lub urzędy.

Dokumentacji gospodarstwa

Prowadzenie niezbędnej dokumentacji gospodarstwa . Usługa obejmuje przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem gospodarstwa. Prowadzenie rejestrów produkcyjnych w gospodarstwa, opracowanie dokumentacji na potrzeby kontroli gospodarstwa przez jednostki kontrolujące w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, ochrony środowiska (kontrole ze strony ARiMR, Inspekcji Weterynaryjnej, PIORIN).

Nasza propozycja to prowadzenie niezbędnej dokumentacji gospodarstwa: rejestru działalności rolnośrodowiskowej, ewidencja stosowanych środków ochrony roślin, prowadzenie rejestrów zwierząt, pozostałej dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej a także projektowanie i kosztorysowanie inwestycji w rolnictwie,
oraz sporządzanie biznesplanów o kredyty preferencyjne i komercyjne.