Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 1:08 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 

Oferta naszej firmy skierowana jest w głównej mierze do przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Oferujemy pomoc w przygotowaniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w staraniu się o zewnętrze środki współfinansowania projektów inwestycyjnych:

Dobór odpowiedniego programu dla określonego przez klienta planu inwestycyjnego

Weryfikacja szans uzyskania dofinansowania, dostosowanie planów inwestycyjnych od wymogów danego konkursu

– Sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu

– Przygotowanie wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie

– Pomoc przy kompletowaniu załączników leżących w gestii Wnioskodawcy (sprawozdania finansowe, pozwolenie na budowę, dokumenty rejestrowe, itp.)

– Pomoc w pozyskaniu kredytu i promesy bankowej 

– Techniczne złożenie projektu (oprawa graficzna, wizualizacja, pomoc przy podpisywaniu, opisanie dokumentacji, nośniki elektroniczne, itp.)

Uzupełnienia formalne, aktualizacja projektu, pisma negocjacyjne, kontakt z Instytucjami finansującymi

Rozliczenie projektu, przygotowanie wniosków o płatność, udział w kontroli

Monitorowanie prawidłowej realizacji projektu w okresie trwałości

– Przygotowywanie wniosków i biznesplanów do Urzędu Pracy, Funduszy Pożyczkowych, Stref Ekonomicznych itp.