Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:26 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 
Główny cel Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został sformułowany jako: wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.
Z celu głównego wynikają następujące cele szczegółowe Programu:
 • Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 • Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa
 • Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa
 • Wzrost spójności terytorialnej
Priorytety realizowane centralnie (w nawiasach wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego):
  1. Zatrudnienie i integracja społeczna ( 430,3 mln EURO)
  2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw (571,5 mln euro)
  3. Wysoka jakość systemu oświaty ( 1,237,8 mln euro)
  4. Szkolnictwo wyższe i nauka ( 816,3 mln EURO)
  5. Dobre rządzenie ( 519,2 mln EURO)
  6. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym ( 89,9 mln euro)
Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym:
  1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej (3,144,7 mln EURO)
  2. Regionalne kadry gospodarki ( 1, 350,2 mln EURO)
  3. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ( 937,1 mln EURO)
  4. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ( 221,1 mln EURO)
  5. Pomoc techniczna ( 388,3 mln EURO)
W ramach Programu 60 % alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie dla regionów, zaś pozostałe 40 % środków będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty. W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów.