Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 1:00 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 

Jeśli planujesz założenie własnej firmy i poszukujesz dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej możesz korzystać z kilku form wsparcia:

1. Dotacja z Urzędu Pracy- wymagane jest zarejestrowanie jako osoba bezrobotna i złożenie wymaganych przez dany urząd dokumentów, z reguły jest to wniosek-biznesplan lub wniosek i biznesplan wraz z załącznikami.

2. Dotacje unijne – na które nabór prowadzą różne instytucje, ogłaszając terminy naboru wniosków. Można pytać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, która aktualnie instytucja prowadzi nabór w danym regionie, w którym jesteś zameldowany oraz jakie są kryteria ,kto może starać się o dotację w danym konkursie. Wymagane są na ogół- złożenie formularza zgłoszeniowego, wniosku i załączników, weryfikacja odbywa się w kilku etapach konkursowych, jednym z nich jest złożenie biznesplanu.

3. Pożyczka na rozpoczęcie działalności -jest formą dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, oferują ją różne instytucje wyznaczone przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 40 tys. zł na jedną osobę uprawnioną. Pożyczka może być udzielona na okres do 36 miesięcy z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Wymagane jest złożenie wniosku, biznesplanu wraz z załącznikami.