Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 1:24 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą ubiegać się  ze środków Funduszu PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej z Dyrektorem PUP, kwotę dotacji do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

O możliwość ubiegania się o taką dotację należy pytać w urzędzie pracy, w którym jest się zarejestrowanym.

Dotację z PFRON mogą uzyskać również przedsiębiorcy chcący zatrudnić osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w urzędzie pracy, która przyznawana jest w formie refundacji wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej