Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:45 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 
 
Budżet unijny na lata 2014-2020 będzie ostatnim tak hojnym dla Polski, dlatego bardzo istotnym jest dobre przygotowanie się do nowej perspektywy. Nieformalne rozmowy na temat kształtu przyszłych dotacji unijnych trwają już od września 2012r.
Media na bieżąco informują nas o kolejnych etapach negocjacji rządu i parlamentu europejskiego dotyczących unijnego budżetu obejmującego środki pomocowe dla poszczególnych Państw członkowskich.
 
Dla polskich przedsiębiorców najistotniejszym faktem jest przeznaczenie jak największej puli środków zapewniających refundację kosztów inwestycji mających na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firm. Dotacje na rozwój przedsiębiorstw w okresie programowania 2007-2013 cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, duża alokacja środków wspierających politykę spójności pomogłaby wielu firmom przetrwać czasy kryzysu gospodarczego.
Wiadomo już, że w latach 2014-2020 rząd i samorządy poszczególnych województw będzie wiązać umowa, która pozwoli na lepszą koordynację działań obu tych szczebli oraz dopasowanie finansowania inwestycji do specyficznych potrzeb i mocnych stron każdego regionu. W dokumencie tym zawarte zostaną cele i zadania poszczególnych jego sygnatariuszy oraz określone instrumenty ich realizacji. Będzie on przedmiotem negocjacji pomiędzy województwem, a rządem. Oprócz środków unijnych uwzględnione zostaną w nim także środki krajowe. Obecnie Polska ma wstępnie przyznane środki z budżetu UE na lata 2014-2020 na poziomie 105,5 mld EURO, w tym na rolnictwo i obszary wiejskie 28,5 mld Euro, a na politykę spójności około 77 mld EURO.