Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:46 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 
Jeśli chcesz skorzystać z możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności z programów unijnych EFS, znajdź w swoim regionie w którym mieszkasz i planujesz działalność odpowiednią instytucję , która aktualnie prowadzi nabór wniosków o dotację. Informacji o takich instytucjach udzielają Wojewódzkie Urzędy Pracy. Dotacji udziela się w konkursie wniosków, które należy złożyć w wyznaczonym przez daną instytucję terminie. Do zdobycia są środki do 40 000 zł, chociaż wiele instytucji obniża limit do 20 000 zł.  Konkursy skierowane są do różnych grup , ale w szczególności do :
  • osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, zarejestrowanych lub nie zarejestrowanych w PUP;
  • kobiet (w tym zwłaszcza kobiet powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);
  • osób do 25 roku życia, w tym studentów studiów dziennych;
  • osób niepełnosprawnych, w tym poszukujących pracy;
  • osób po 45 roku życia;
  • osób zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą;
Dotacji możesz szukać korzystając z mapy projektów EFS :
http://www.projekty.efs.gov.pl/
Informacji o instytucjach prowadzących nabór wniosków w Twoim regionie udzielają miejscowe WUP :
dolnośląskie: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
lubelskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
lubuskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
kujawsko-pomorskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
łódzkie: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
małopolskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
mazowieckie: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
opolskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
podkarpackie: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
podlaskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
pomorskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
śląskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
świętokrzyskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
warmińsko-mazurskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
wielkopolskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zachodniopomorskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 
Jeśli znajdziesz odpowiednią instytucję w swoim regionie i kwalifikujesz się do udziału w konkursie o dotację możesz u nas uzyskać pomoc w przygotowaniu dokumentów wymaganych do złożenia. Napisz w jakim konkursie zamierzasz wystartować i jaką działalność planujesz – skorzystaj z formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT