Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:34 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 

 

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu specyfikację niektórych czynności, które można nam zlecić niezależnie od wszystkich innych usług tzn. nie musimy administrować ani zarządzać, aby móc np.: zapewnić obsługę rachunkową.

Przejęcie nieruchomości

Wariant ten skierowany jest do Wspólnot, które nie mają uporządkowanych kilku lub wszystkich aspektów związanych z przejęciem nieruchomości od gminy, developera lub byłego administratora. Należy przez to rozumieć braki w dokumentacji technicznej i prawnej, błędne lub nieaktualne wersje tychże dokumentów. Uporządkowanie stanu technicznego i prawnego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami dokonuje się raz w ciągu całego życia danej nieruchomości. Jednocześnie z punktu widzenia Zarządu Wspólnoty powinno stanowić podstawę normalnego, bieżącego jej funkcjonowania i składa się z:

 • Uzgodnienia z byłym administratorem lub zarządcą trybu przejęcia nieruchomości;
 • Weryfikacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach;
 • Zebrania i aktualizacji aktów notarialnych;
 • Analizy stanu wszystkich wymaganych dokumentów oraz zlecania i egzekwowania ich uzupełnienia, w tym między innymi:
  • dokumentacji technicznej budynku
  • instrukcji obsługi i eksploatacji
  • decyzji urzędu o dopuszczeniu budynku do użytkowania
  • aktualnych protokołów przeglądów technicznych
  • ksiąg obiektu budowlanego
  • dokumentacji administracyjnej
  • dokumentacji eksploatacyjnej
  • dokumentacji finansowej
  • innych
 • Przejęcia spraw w toku i ich dokumentacji (prace remontowe itd.);
 • Weryfikacji podpisanych umów;

Organizacja wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, a oferowana przez nas usługa ma na celu sformalizowanie jej istnienia i obejmuje:

 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji Regon
 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP
 • utworzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej
 • stworzenie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał

Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tyt. gwarancji i rękojmi

na budynek

Usługa dotyczy budynków maksimum 3-letnich i obejmuje:

 • Zlecenie wykonania przeglądów i ekspertyz dotyczących stanu budynku;
 • Analizę i wybór sposobu egzekwowania uprawnień (negocjacje, droga sądowa);
 • Nadzór nad realizacją wybranego sposobu egzekwowania;