Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 29, 2021, 12:26 am
Pochmurnie
Pochmurnie
-1°C
prędkość wiatru: 1 m/s ESE
 

• Stworzenie precyzyjnych zasad polityki rachunkowej klienta,

• Opracowywanie zakładowych planów kont, a także ich wdrażanie,

• Ustalanie wysokości naliczonego oraz należnego podatku VAT,

• Określanie miesięcznych zaliczek, przeznaczonych na podatek dochodowy,

• Sporządzanie zapisów w ewidencji analitycznej oraz syntetycznej, wraz z usługą dekretowania dokumentów,

• Przygotowywanie deklaracji podatkowych zgodnych z ustawodawstwem, a także przekazywanie ich do

ZUS-u,

• Ewidencjonowanie środków trwałych, wartości prawnych oraz niematerialnych,

• Opracowywanie planów amortyzacji,

• Przygotowywanie zeznań rocznych, w oparciu o wpisy do księgi,

• Zamknięcie roku obrachunkowego zarówno w aspekcie rachunkowym, jak i podatkowym, a także sporządzenie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat, oraz dodatkowych inf