Translator

Pogoda

Szczecin
Listopad 28, 2021, 11:56 pm
Przeważnie pochmurno
Przeważnie pochmurno
0°C
prędkość wiatru: 0 m/s N
 
Głównym celem programu jest: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.
Przyjęto następujące cele szczegółowe dla programu operacyjnego:
 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacji produktowej, procesowej (usługowej) oraz organizacyjnej w sektorach produkcyjnych i usługowych, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Promowana i wspierana będzie innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym i/lub międzynarodowym – określana jako innowacyjność średnia i wysoka.
PRIORYTETY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU (w nawiasach unijne i krajowe środki na dotacje)
 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii ( 1314,27 mln EURO)
 2. Infrastruktura strefy B+R ( 1314,27 mln EURO)
 3. Kapitał dla innowacji ( 340,0 mln EURO)
 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia ( 3 309,7 mln EURO)
 5. Dyfuzja innowacji ( 398,9 mln EURO)
 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym ( 410,6 mln EURO)
 7. Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego ( 2 294,11 mln EURO)
 8. Pomoc techniczna ( 329,6 mln EURO)