Translator

Pogoda

Szczecin
Lipiec 25, 2021, 8:39 am
Pochmurnie
Pochmurnie
21°C
prędkość wiatru: 3 m/s E
 
 • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 • Naliczanie opłat środowiskowych
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT- 28,36,37)
 • Pomoc w otrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane rozliczanie dochodów z zagranicy
 • Księgowość rolników indywidualnych
 • Księgowość spółek rolniczych